Hovedbanegården

Vores arbejde på Hovedbanegården er nu færdiggjort og vi har overdraget det aftalte job til DSB uden anmærkninger og inden for den aftalte tidsplan samt gældende lovmæssige retningslinjer. Kronborg Care håber at vores taktile ledelinjer og opmærksomhedsfelter fremadrettet vil gøre gavn for de mange daglige besøgende og derigennem sikre et godt og sikkert miljø for alle brugere i de historiske bygninger.

Københavns Hovedbanegård

Arbejdet med ledelinjer på Københavns Hovedbanegård nærmer sig sin afslutning og vi forventer at være færdige i løbet af ugen.

Montering Hovedbanegården

Kronborg Care A/S, er nu godt i gang med montering af de nye ledelinjer.

Det nye ledelinje produkt er designet til netop at kunne guide synshandicappede rundt på svært tilgængelige og ofte travle stationer.  Ledelinjerne er produceret i en speciel gummiblanding og limes fast på underlaget. Denne metode tillader at flytte ledelinjen ved evt. ombygning, ligesom det sikrer, at underlaget ikke beskadiges. Dette er vigtigt på Københavns Hovedbanegård, hvor de eksisterende fliser er fredet.

Vi arbejder systematisk ud fra de retningslinjer, der er givet for arbejdet på hovedbanegården, herunder mulig afspærring af hensyn til de 1000 vis af daglige brugere, samt gældende regler for brandveje mv. Meget af arbejdet er vi nødsaget til at udføre i nattetimerne, hvor stationen er lukket i nogle få timer fra kl. 02.40 til kl. 04.30.

Derudover har vi et tæt samarbejde med stationens inspektører, som er til stor hjælp for arbejdets fremdrift.  Tak for det gode samarbejde.

Vi forventer arbejdet vil tage ca. 14 dage.

https://youtu.be/zOBZqeri34g

 

Arbejdet med ledelinjer på Københavns Hovedbanegård skrider godt frem.

Kronborg Care A/S, er nu godt i gang med montering af de nye ledelinjer.

Det nye ledelinje produkt er designet til netop at kunne guide synshandicappede rundt på svært tilgængelige og ofte travle stationer.  Ledelinjerne er produceret i en speciel gummiblanding og limes fast på underlaget. Denne metode tillader at flytte ledelinjen ved evt. ombygning, ligesom det sikrer, at underlaget ikke beskadiges. Dette er vigtigt på Københavns Hovedbanegård, hvor de eksisterende fliser er fredet.

Vi arbejder systematisk ud fra de retningslinjer, der er givet for arbejdet på hovedbanegården, herunder mulig afspærring af hensyn til de 1000 vis af daglige brugere, samt gældende regler for brandveje mv. Meget af arbejdet er vi nødsaget til at udføre i nattetimerne, hvor stationen er lukket i nogle få timer fra kl. 02.40 til kl. 04.30.

Derudover har vi et tæt samarbejde med stationens inspektører, som er til stor hjælp for arbejdets fremdrift.  Tak for det gode samarbejde.

Vi forventer arbejdet vil tage ca. 14 dage.

https://youtu.be/zOBZqeri34g

 

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård

”Tilgængelighed for synshandicappede”.

DSB har i samarbejde med Kronborg Care A/S, udviklet en helt ny ledelinje til brug på Danske stationer. Den nye Ledelinje er udviklet med baggrund i et eksisterende kendt taktilt ledelinje system, produceret i en speciel gummiblanding, der opfylder internationale krav til skridsikkerhed og holdbarhed, samt opfylder brand- og miljøkrav. Den ny udviklede ledelinje er samtidig konstrueret således, at rengøring og afvanding sikrer et altid rent og anvendelig ledelinje system.

Ledelinje og advarselsfelter er udviklet og monteret for på bedst mulig måde, at opfylde de tilgængelighedskrav synshandicappede har for på en enkel og sikker måde at blive guidet gennem Hovedbanegården.  Den nye ledelinje opfylder samtidig krav fra andre trafikanter, herunder brugere af kørestol og rollatorer, samt dårligt gående, ved at være snuble sikker og nem at passere.

Ledelinjerne på Københavns Hovedbanegård er produceret i en speciel farve for at opfylde de æstetiske krav, der naturligt stilles til en historisk og bevaringsværdig bygning som Hovedbanegården.

Den nye ledelinje har desuden den fordel, at den kan fjernes eller flyttes til en ny placering, uden at beskadige underlaget. Dette er naturligvis en stor fordel i en historisk bygning, der skal fungere som et dynamisk samlingspunkt, som passeres af millioner af mennesker hvert år.

Kronborg Care A/S, er nu i gang med monteringen. Vi limer ledelinjen fast på det rengjorte gulv med en miljøvenlig lim og er meget omhyggelige med, at ledelinjen ligger korrekt.  Vi har specielt uddannet personale til montering af den nye ledelinje, således at vi opfylder alle krav fra producent af såvel ledelinje som lim, og ikke mindst de krav der stilles af DSB til arbejdets udførelse.  Arbejdet forløber planmæssigt i samarbejde med Hovedbanegårdens inspektører, butikker og brugere.

 

 

Kronborg Care A/S, har nu færdiggjort endnu et projekt. Denne gang på Københavns Universitet.

KRONBORG CARE A/S, HAR NU FÆRDIGGJORT ENDNU ET PROJEKT. DENNE GANG PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Her blev der valgt en ledelinje i kunststof, som blev limet på. Vi har god erfaring i at lime ledelinjer på indendørs, da det oftest er den billigste løsning, samtidig med at ledelinjen kan fjernes eller flyttes, hvis det ønskes, uden at gulvet bliver ødelagt. Der er tradition for at ledelinjer skal bores fast i gulvet. Dette er kun nødvendigt udendørs, af hensyn til den hårde belastning fra snerydningsmaskiner, fejemaskiner og evt. hård transport. Indendørs har vi i samarbejde med limleverandører fundet frem til nogle meget anvendelige lim, der ikke har problemer med at holde nitten eller elementet fast til underlaget, selv ved brug af gulvrensemaskiner m.v. (SE FILM)