Kronborg Care A/S, Salgs- og leveringsbetingelser 2021

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende med mindre anden aftale er indgået skriftligt.

Force majeure

Alle ordre modtages med forbehold for force majeure. Strejke eller lock out, skader forvoldt af brand eller vand, maskin- og strømsvigt, nationale krigshandlinger, manglende råvarer eller lignende leveringsproblemer berettiger os til at afvise ordren helt eller delvist eller udskyde leveringen.

Pris

Alle oplyste priser er fastsat under forudsætning af, at kostpriser og andre omkostninger forbliver uændrede. Alle ordre leveres til de priser, der er gældende på leveringsdatoen.

Tilbud

Alle tilbud gives uforpligtende og med forbehold for prisstigninger og ændrede leveringsmuligheder. Tilbud er gældende i 30 dage medmindre andet er aftalt skriftligt.

Betaling

Fuld betaling skal ske indenfor 30 dage medmindre anden aftale er indgået skriftligt.

Renter

I tilfælde af forsinket betaling forbeholder vi os ret til at opkræve morarenter i henhold til gældende lovgivning.

Ejerskab

Leverede varer forbliver Kronborg Cares A/S ejendom indtil fuld betaling er modtaget.

Leveringstid

Der betales ikke kompensation for økonomiske tab forbundet med forsinket levering. Forsinket levering eller fejl levering giver ikke køber ret til at hæve handelen.

Levering

Alle priser er ab lager i Birkerød, medmindre anden aftale er indgået skriftligt.

Returservice

Kun standardvarer og lagervarer kan byttes og returneres indenfor 30 dage efter forudgående aftale med Kronborg Care A/S.

Kreditnota med 20% returfradrag gives kun såfremt varen returneres i uskadt og uåbnet original indpakning og vedlagt følgeseddel. Emballagen må ikke mærkes eller på anden vis være skadet af kunden. Øvrige eller specialfremstillede varer tages ikke retur.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang Kronborg Care A/S er ansvarlig over for køberen, er Kronborg Care A/S ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tabt arbejdsfortjeneste, transport, driftstab og installation m.v. Kronborg Care A/S kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab der følger køberens retsforhold over for tredjemand og for krav rettet mod køberen af tredjemand.

Garanti

Garanti i henhold til gældende lovgivning.

Reklamationer

Alle klager skal fremsendes senest 30 dage efter modtagelse af varen. Returnering af varen kan ske efter forudgående aftale med Kronborg Care A/S, og når varen er forsvarligt emballeret og vedlagt følgeseddel.

Kronborg Care A/S* Falkenhøjvej 9* DK-3460 Birkerød* +4540989209 * info@kronborg-care.dk