Messing ledelinje- og opmærksomhedsfelt, til Ude- eller Indendørs montering

Kronborg Care taktile ledelinjer og opmærksomhedsfelter i messing er fremstillet ved fræsning. Messingledelinjerne kan leveres i Model LINE (som vist på foto) eller med glat overflade

Monteringen udføres ved at bore huller i underlaget, tre huller pr. element og et hul pr. nitte. Der anvendes en laserskåret metalskabelon for hullernes placering. Dornene fastgøres med anbefalet lim, som påføres i de borede huller.

Hvis man ikke vil bore i underlaget, så tilbydes også elementer og nitter uden dorne, til limning eller montering med dobbeltklæbende tape. Højde 3-5 mm. Der anbefales en max. højde på 3mm, hvis underlaget er glat og ensartet, dette af hensyn til andre gående trafikanter, kørestol- og rollatorbrugere.