Kronborg Care Ledelinjer – Indendørs miljøer

Kronborg Care gør også meget i indendørs ledelinje systemer, hvor kravene til ledelinjer er en del anderledes end dem vi kender fra det udendørs miljø.

Skal der etableres en indendørs ledelinje er det vigtigt at denne ikke er til gene for øvrige trafikanter, herunder kørestolsbrugere, rollatorbrugere og dårligt gående. Samtidig skal ledelinjesystemet opfylde tilgængeligheds krav til den synshandicappede. Ledelinje systemet skal derfor være så enkelt og minimalt som muligt. Højden på ledelinjerne reduceres indendørs til 3mm. 

Indendørs ledelinjer monteres ofte på en flot gulvbelægning, hvor det er uhensigtsmæssigt at bore dybe huller til fastgøring. Ligesom der ved eventuel om rokering eller flytning af for eksempel receptionen, vil være en stor fordel i blot at fjerne ledelinjen og ikke skulle i gang med en større reparation af gulvet. Kronborg Care har derfor produkter der er specielt egnet til dette formål og som kan limes på underlaget.

Indendørs ledelinje systemer vil typisk starte ved indgangen, hvor der er forbindelse med den udendørs ledelinje igennem Entre ALU-måtten.

Kronborg indendørs ledelinje systemer leveres i en række forskellige materialer som kan limes på underlaget. Monteringen kan udføres med:

Lim fra Danalim

3M Dobbeltklæbende tape