Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård

”Tilgængelighed for synshandicappede”.

DSB har i samarbejde med Kronborg Care A/S, udviklet en helt ny ledelinje til brug på Danske stationer. Den nye Ledelinje er udviklet med baggrund i et eksisterende kendt taktilt ledelinje system, produceret i en speciel gummiblanding, der opfylder internationale krav til skridsikkerhed og holdbarhed, samt opfylder brand- og miljøkrav. Den ny udviklede ledelinje er samtidig konstrueret således, at rengøring og afvanding sikrer et altid rent og anvendelig ledelinje system.

Ledelinje og advarselsfelter er udviklet og monteret for på bedst mulig måde, at opfylde de tilgængelighedskrav synshandicappede har for på en enkel og sikker måde at blive guidet gennem Hovedbanegården.  Den nye ledelinje opfylder samtidig krav fra andre trafikanter, herunder brugere af kørestol og rollatorer, samt dårligt gående, ved at være snuble sikker og nem at passere.

Ledelinjerne på Københavns Hovedbanegård er produceret i en speciel farve for at opfylde de æstetiske krav, der naturligt stilles til en historisk og bevaringsværdig bygning som Hovedbanegården.

Den nye ledelinje har desuden den fordel, at den kan fjernes eller flyttes til en ny placering, uden at beskadige underlaget. Dette er naturligvis en stor fordel i en historisk bygning, der skal fungere som et dynamisk samlingspunkt, som passeres af millioner af mennesker hvert år.

Kronborg Care A/S, er nu i gang med monteringen. Vi limer ledelinjen fast på det rengjorte gulv med en miljøvenlig lim og er meget omhyggelige med, at ledelinjen ligger korrekt.  Vi har specielt uddannet personale til montering af den nye ledelinje, således at vi opfylder alle krav fra producent af såvel ledelinje som lim, og ikke mindst de krav der stilles af DSB til arbejdets udførelse.  Arbejdet forløber planmæssigt i samarbejde med Hovedbanegårdens inspektører, butikker og brugere.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.