Montering Hovedbanegården

Kronborg Care A/S, er nu godt i gang med montering af de nye ledelinjer.

Det nye ledelinje produkt er designet til netop at kunne guide synshandicappede rundt på svært tilgængelige og ofte travle stationer.  Ledelinjerne er produceret i en speciel gummiblanding og limes fast på underlaget. Denne metode tillader at flytte ledelinjen ved evt. ombygning, ligesom det sikrer, at underlaget ikke beskadiges. Dette er vigtigt på Københavns Hovedbanegård, hvor de eksisterende fliser er fredet.

Vi arbejder systematisk ud fra de retningslinjer, der er givet for arbejdet på hovedbanegården, herunder mulig afspærring af hensyn til de 1000 vis af daglige brugere, samt gældende regler for brandveje mv. Meget af arbejdet er vi nødsaget til at udføre i nattetimerne, hvor stationen er lukket i nogle få timer fra kl. 02.40 til kl. 04.30.

Derudover har vi et tæt samarbejde med stationens inspektører, som er til stor hjælp for arbejdets fremdrift.  Tak for det gode samarbejde.

Vi forventer arbejdet vil tage ca. 14 dage.

 

Translate »
Chat Chat